O Královéhradeckém kraji

SídloRegiocentrum Nový pivovar
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Telefon495 817 111
Fax495 817 336
Elektronický kontaktposta@kr-kralovehradecky.cz
Oficiální stránkywww.kr-kralovehradecky.cz
Rozloha kraje4 758 km2
Počet obyvatel561 333
Hustota zalidnění115 obyvatel/km?
Počet okresů5
Počet měst48
Počet správních obvodů obcí s rozšířenou působností15
Počet správních obvodů obcí s pověřeným úřadem35
Statutární městoHradec Králové
Nejvyšší bod krajeSněžka (1 602 m)

Důležité odkazy

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/kontakt/sidlo--kontaktni-informace-145
Sídlo Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Regiocentrum Nový pivovar
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
telefon: +420 495 817 111
fax: +420 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

Východní čechy: http://www.vychodni-cechy.info
Královéhradecko: http://www.kralovehradeckyregion.cz
Český ráj: http://www.cesky-raj.info
Krkonoše: http://www.krkonose.eu
Orlické hory: http://www.orlickehory-cz.info

Charakteristika

Rozloha kraje: 4 758 km?
Počet obyvatel: 561 333
Hustota osídlení: 115 obyvatel/km?
Počet obcí: 448 obcí
Počet měst: 48
Počet okresů: 5
Statutární město: Hradec Králové
Počet obcí s rozšířenou působností: 15
Počet obcí s pověřeným obecním úřadem: 35
Nejvyšší bod kraje: Sněžka (1 602 m)

Královéhradecký kraj leží v severovýchodní části Čech. Hranici tvoří z více než třetiny státní hranice s Polskem. Dále sousedí s Libereckým, Pardubickým a Středočeským krajem.
Území kraje je tvořeno pěti okresy - Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov.
Rozlohou 4 758 km2 zaujímá Královéhradecký kraj šest procent rozlohy České republiky a řadí se na 9. místo v pořadí krajů.
Na severu a severovýchodě se rozkládají Krkonoše a Orlické hory, které na jihu a jihozápadě postupně přecházejí do úrodné Polabské nížiny. Tato oblast patří mezi nejvydatnější a nejkvalitnější zásobárny pitné vody v České republice. Hlavními vodními toky jsou Labe a jeho přítoky Orlice a Metuje. Nejvyšším vrcholem kraje je Sněžka (1 602 m n. m.) v Krkonoších, která je zároveň nejvyšší horou České republiky. Nejníže položeným bodem je hladina Labe v místě, kde opouští území okresu Hradec Králové v nadmořské výšce 202 m.

Historie

Královéhradecký kraj, prostor mezi Orlickými horami a pohořím Krkonoš byl odpradávna jedním z nejsnadnějších přístupů do horami obklopené české kotliny. Proto právě zde vznikalo ve středověku velké množství hradů. Některé z nich byly později přestavěné na zámky. Území kraje bylo již od pravěku důležitou a osídlenou oblastí. V této oblasti se postupně vystřídali příslušníci různých pravěkých kultur. Centra pravěkého osídlení se koncentrovala především v povodí Labe a ostatních říčních toků.
Pro celkový rozvoj kraje byl důležitý vznik řady klášterů, z nichž nejznámější je klášter v Broumově. V období husitských válek zde působil vojevůdce Jan Žižka.
Na přelomu 18. a 19. století se Hradecko stalo po Praze druhým významným centrem českého národního obrození. Od poloviny 19. století původně zcela agrární Hradecko postupně měnila průmyslová revoluce.
Většina měst se začala postupně rozrůstat a rychle se zvětšoval i počet obyvatel. Hradec Králové se postupně mění v průmyslové centrum kraje.
Ohrožení Československé republiky vyvolalo v letech 1935 – 1938 výstavbu rozsáhlých pohraničních opevnění, které jsou dodnes symbolem odhodlání bránit se proti nacismu.
Odsun německého obyvatelstva po roce 1945 znamenal násilný zásah do života a hospodářského rozvoje příhraničních oblastí.
V roce 1949 se Hradec Králové znovu stal oficiálním sídlem kraje. V letech 1960 - 1990 byl centrem celého Východočeského kraje. Vznik Královéhradeckého kraje v roce 2000 navazuje na dlouhodobý vývoj správního uspořádání českého státu.

Krajské město

HRADEC KRÁLOVÉ
Magistrát města Hradce Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
Telefon: +420 495 707 111
Fax: +420 495 707 100
posta@mmhk.cz
www.hradeckralove.org


Rozloha: 105,61 km?
Počet obyvatel: 95 890
Nadmořská výška: 235 m
Základní sídelní jednotky: 84
Místní části: 21
Katastrální území: 21

Historické a kulturní památky

Krajina na soutoku Labe s Orlicí byla obydlena již v době prehistorické. Archeologické naleziště v Plotištích nad Labem dokazuje několikanásobné osídlení jednak z období pravěku, ale také z doby římské.
Královehradecký kraj patří mezi oblasti s velkou koncentrací historických a kulturních památek z různých období. Mezi nejznámější památky kraj patří Gotická katedrála svatého Ducha, renesanční zvonice Bílá věž, barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové.
Při prohlídkách můžete shlédnout také zachovalý hospital, barokní lékárnu, kostel Nejsvětější trojice, klášterní zahradu a lapidárium originálů plastik. Nový les u Žirče ukrývá unikátní soubor Braunových reliéfů a plastik. Je zde přírodní galerie barokního sochařství nazvaná Braunův Betlém. Tato galerie byla v roce 2002 zařazena na seznam UNESCO.
V Hospitalu Kuks se nachází Barokní komplex založený F. A. Šporkem na konci 17. století. Komplex je zdobený sochami Ctností a Neřestí Matyáše Bernarda Brauna.
Další možnou zastávkou je město Dvůr Králové nad Labem. Vznik starobylého města českých královen se datuje na počátek 13. století. Ochoz kostelní věže 64 m vysoké nabízí nádherný výhled na město i okolí.
Milovníci historie si mohou prohlédnout Pamětní síně J. A. Komenského, který se svým odkazem zapsal do dějin českého národa, ale i celého světa. V Bílé Třemešné v budově bývalé myslivny se nachází stálá expozice mapující život a dílo „učitele národů“.

Příroda

Rozsáhlé roviny Polabí kontrastují s nejvyšším pohořím Čech, Krkonošemi a Orlickými horami. Celá oblast je protkaná říčkami a řekami z povodí Labe.
Český ráj je oblast nacházející se necelých padesát kilometrů severovýchodně od Prahy. V tomto kraji, ležícím na středním toku Jizery se překrásně snoubí rozmanitost přírodních krás s krásami historických památek a lidové architektury. Z tohoto důvodu již v 19. století hosté lázní Sedmihorky začali tuto část země nazývat Český ráj.
Krkonoše se rozkládají na severovýchodě Čech podél státní hranice s Polskem. Jsou nejvyššími horami střední Evropy, které se rozkládají severně od Alp. Krkonoše vytvářejí souvislé pásmo asi 35 km dlouhé a 20 km široké. Oplývají opravdu pestrou přírodou, od podhorských listnatých lesů přes rozsáhlé smrčiny na svazích hor, koberce kosodřeviny, bohaté porosty buků, javorů a jasanů, pestré bohatství květin, nespočet potůčků, potoků a říček s několika vodopády a pramenem Labe, až po tundru na hřebenech.
V Krkonoších je nespočet kilometrů značených turistických tras a stovky kilometrů cyklistických tratí.
Pro milovníky zimních sportů jsou připraveny moderní lyžařské areály se vším vybavením, potřebným k sportovnímu vyžití.
Oblast celého kraje nabízí velkou škálu možností jak využít volný čas. Jednou z možností je
výlet do ZOO Dvůr Králové. Královédvorská zahrada patří mezi nejkrásnější u nás. Je zaměřena na africkou faunu. Krásným zážitkem bude určitě i projížďka safari, která vám umožní vidět africká zvířata volně v přírodě.

Průmysl a hospodářství

Královéhradecký kraj lze charakterizovat především jako zemědělsko-průmyslový. Průmysl je soustředěn hlavně do velkých měst. Převládá průmysl zpracovatelský, textilní výroba a výroba optických a elektrických přístrojů a zařízení. Zemědělství je soustřeďováno především do oblasti Polabí. Krkonoše se vyznačují největší koncentrací cestovního ruchu v celé České republice.

Zemědělství

Královehradecký kraj je pátým krajem s nejvyšším podílem zemědělské půdy a lesních pozemků v ČR.
Zemědělská půda zabírá 58,7 % celkové rozlohy kraje. Podíl orné půdy je 40,6 % a lesy a lesní pozemky pokrývají území o rozloze 31,0 %.
Zemědělství je zaměřené převážně na rostlinnou výrobu, především pěstování obilovin pšenice, ječmene, řepky a kukuřice. Významnou součástí je také produkce cukrovky a pěstování jablek. V živočišné výrobě převládá chov skotu a prasat.

Školství a vzdělávání

Hradec Králové je univerzitní město, ve kterém působí Univerzita Hradec Králové, Lékařská fakulta a Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy a Univerzita obrany.
Ve městě jsou dále odborné školy jako SOŠ Veterinární nebo SŠ Aplikované kybernetiky, Tyto školy jsou jedny z mála podobných škol v rámci celé republiky. Dále se zde nachází významná gymnázia s dlouhou tradicí , jako je Gymnázium Boženy Němcové, Gymnázium J. K. Tyla a Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína.

Kultura

Kraj nabízí nepřebernou škálu možností kulturního vyžití, ať už se jedná o divadla, kina, muzea, galerie nebo výstavy. Mezi nejznámější patří Muzeum východních Čech. Počátky tohoto muzea v Hradci Králové se datují do roku 1880. V tomto roce bylo založeno městské muzeum.
V současné době je Muzeum východních Čech jedním z největších vlastivědných muzeí na území východních Čech. Dnes má muzeum ve svých sbírkách, archeologických, přírodovědeckých a historických, zhruba jeden milion sbírkových předmětů.
Muzeum a galerie Orlických hor, je odborné pracoviště zkoumající a dokumentující celý region Orlických hor. V současné době ve svých depozitářích uchovává na 70.000 sbírkových předmětů. Jedná se většinou o předměty etnografického charakteru, ale zastoupeny jsou i exponáty z oborů archeologie, výtvarného umění i přírodovědecké sbírky.
Specializovaným pracovištěm je Muzeum krajky ve Vamberku, které shromažďuje veškeré doklady vztahující se ke krajkářství a krajkářské výrobě na území celé republiky. Muzeum Podkrkonoší Trutnov shromažďuje a eviduje sbírky hmatatelných dokladů vývoje zdejší přírody, prehistorie a historie, ale i v oborech archeologie, etnografie a historie.

Sport

Královehradecký kraj s řadou hor a chráněných krajinných oblastí nabízí spoustu příležitostí pro sportovní vyžití, turistiku či cykloturistiku. Krásná příroda, báječný horský vzduch a zářící slunce tvoří ideální podmínky pro spokojenou dovolenou a přímo lákají k úvahám o možnosti pořídit si v některé z překrásných lokalit Královéhradeckého kraje nemovitost.Velké možnosti nabízí kraj i milovníkům zimních sportů.

Zdroje

www.vychodni-cechy.info/hradecko/
www.kralovehradeckyregion.cz
www.czso.cz
www.muzeumtrutnov.cz
www.moh.cz
www.muzeumtrutnov.cz

© 2008-2014